Jak uzyskać Podpis?

Podpis jest wydawany w 15 minut - OD RAZU jest gotowy do użycia.
0 UKRYTYCH KOSZTÓW

Masz pytania? Zadzwoń - 52 395 09 60

Zastosowania

Najpopularniejsze zastosowania podpisu kwalifikowanego EuroCert:

1. Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,

2. Kontakty drogą elektroniczną z ZUS (program Płatnik),

3. Podpisywanie JPK – jednolitego pliku kontrolnego,

4. Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),

5. Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych,

6. Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

 

Poniżej znajdują się wszystkie zastosowania podpisu EuroCert:

B2A – relacje z administracją i urzędami

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – e-korespondencja z ZUS jest możliwa wyłącznie z użyciem podpisu elektronicznego, który jest potrzebny do przekazania dokumentów w formie elektronicznej w ramach aplikacji Płatnik.
 2. Urząd Celny – składanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Celnego za pomocą aplikacji e-Zefir, np. deklaracji dla podatku akcyzowego wymaga posiadania podpisu elektronicznego.
 3. Urząd Skarbowy – podpis elektroniczny można wykorzystać do przesyłania deklaracji podatkowych przedsiębiorstwa drogą elektroniczną poprzez aplikację e-Deklaracje lub udostępniania dokumentów/danych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
 4. Krajowy Rejestr Sądowy – przesyłanie wniosków rejestrowych i aktualizacja informacji możliwa jest drogą elektroniczną wyłącznie przy użyciu podpisu elektronicznego, który jest wymagany do rejestracji w platformie e-KRS.
 5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – elektroniczna komunikacja z GIODO poprzez podpisywanie formularzy zgłoszenia zbioru danych osobowych generowanych w ramach platformy e-GIODO.
 6. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach ubiegania się o dotacje unijne PARP umożliwia złożenie odpowiednich wniosków drogą elektroniczną jedynie w przypadku opatrzenia ich podpisem elektronicznym.
 7. Generalny Inspektor Informacji Finansowej – przesyłanie raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro za pomocą specjalnej platformy internetowej wymaga użycia podpisu elektronicznego.
 8. e-PUAP – szybsze uzyskanie dostępu do systemu e-PUAP dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego do potwierdzenia danych użytkownika.
 9. Sądy powszechne – składanie pism procesowych w ramach procedury elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sąd).

B2B – relacje biznesowe

 1. Zdalne zawieranie umów cywilno-prawnych. Podpis elektroniczny jest równoważny odręcznej sygnaturze dlatego umożliwia podpisywanie wszelkiego rodzaju umów między przedsiębiorstwami.
 2. Udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych organizowanych za pośrednictwem odpowiednich platform internetowych. W przypadku zamówień publicznych istnieje obowiązek złożenia zgłoszenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

B2C – kontakty biznesu z klientami

 1. E-faktury – wygodne przesyłanie faktur elektronicznych drogą online. Obowiązujące prawo wymaga odpowiedniego zapewnienia wiarygodności e-faktur, które można zapewnić poprzez potwierdzenie dokumentu podpisem elektronicznym.
 2. Wiarygodna korespondencja elektroniczna z klientami dzięki podpisywaniu dokumentów i korespondencji elektronicznej.

E-zdrowie – praca lekarzy i służby zdrowia

 1. Autoryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę służby zdrowia – zgodnie z wymogami ustawy od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja musi być prowadzona w formie elektronicznej, a jedną z metod jej weryfikacji jest użycie podpisu elektronicznego.
 2. Uzyskanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.
 3. Przesyłanie wniosków dotyczących praktyki lekarskiej drogą elektroniczną dzięki użyciu podpisu elektronicznego.

Sądownictwo i więziennictwo

 1. Wzajemna komunikacja sądów i służb penitencjarnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
 2. Sporządzanie elektronicznych protokołów z posiedzeń sądów uwierzytelnianych podpisem elektronicznym.
 3. Przesyłanie pism procesowych w postępowaniu upominawczym w ramach e-Sądu możliwe jest drogą elektroniczną dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.

Ośrodki Szkolenia Kierowców

 1. Realizacja elektronicznej korespondencji w ramach obowiązku przesyłania do Starostwa Profilu kandydata na kierowcę (PKK). Informacje najprościej i najszybciej można przesłać przy użyciu podpisu elektronicznego.

Zestaw Token lub Zestaw Classic

Rodzaj usługi:
Nowy certyfikat

Zestaw składa się z czytnika Gemalto IDBridge K30 lub CT30, karty kryptograficznej, certyfikatu kwalifikowanego oraz oprogramowania.

SPRAWDŹ CENĘ!!!

Zestaw Token lub Zestaw Classic

Okres ważności Cena netto PLN
1 rok 249zł
2 lata 299zł
3 lata 389zł

Zestaw Karta SIM lub Standard

Rodzaj usługi:
Nowy certyfikat

Zestaw składa się z karty kryptograficznej, certyfikatu kwalifikowanego oraz oprogramowania.

SPRAWDŹ CENĘ!!!

Zestaw Karta SIM lub Standard

Okres ważności Cena netto PLN
1 rok 199zł
2 lata 249zł
3 lata 339zł

Eurocert Odnowienie

Rodzaj usługi:
Odnowienie certyfikatu

Oferta dla posiadaczy ważnego certyfikatu kwalifikowanego EuroCert.
Zestaw składa się z certyfikatu kwalifikowanego, oprogramowania oraz
usługi weryfikacji tożsamości.

SPRAWDŹ CENĘ!!!

Eurocert Odnowienie

Okres ważności Cena netto PLN
1 rok 149zł
2 lata 199zł
3 lata 289zł

Odnowienie + nowa karta (SIM lub Standardowa)

Rodzaj usługi:
Odnowienie certyfikatu

Oferta dla posiadaczy ważnego certyfikatu kwalifikowanego EuroCert lub od innego dostawcy. Zestaw składa się z karty kryptograficznej (SIM/ Standard) certyfikatu kwalifikowanego, oprogramowania oraz usługi weryfikacji tożsamości.

SPRAWDŹ CENĘ!!!

Odnowienie + nowa karta (SIM lub Standardowa)

Okres ważności Cena netto PLN
1 rok 149zł
2 lata 199zł
3 lata 289zł

Odnowienie + nowy czytnik

Rodzaj usługi:
Odnowienie certyfikatu

Oferta dla posiadaczy ważnego certyfikatu kwalifikowanego EuroCert lub od innego dostawcy. Zestaw składa się z karty kryptograficznej (SIM/ Standard), czytnika kart [Token (K30) / Classic (CT30)] certyfikatu kwalifikowanego, oprogramowania oraz usługi weryfikacji tożsamości.

SPRAWDŹ CENĘ!!!

Odnowienie + nowy czytnik

Okres ważności Cena netto PLN
1 rok 219zł
2 lata 269zł
3 lata 359zł

Usługi dodatkowe

Usługa instalacji oprogramowania
Instalację niezbędnego oprogramowania do obsługi podpisu (sterowniki i oprogramowanie do zarządzania oraz aplikacji do podpisywania i weryfikacji dokumentów) oraz rejestrację certyfikatu na komputerze użytkownika. Usługa obejmuje instalację oprogramowania na jednym komputerze.

Usługa przeszkolenia z obsługi podpisu
Przeszkolenie z następujących zagadnień: rejestracja certyfikatu w systemie oraz jak prawidłowo podpisać i zweryfikować dokument.
 Programy: SecureDoc oraz Szafir.

Usługi dodatkowe

Usługa Cena netto PLN
Usługa instalacji oprogramowania 40zł
Usługa przeszkolenia z obsługi podpisu 40zł