Funkcjonalność

Oprócz dostępnych standardowo funkcji, istnieje możliwość rozbudowy.
11

Dostęp przez przeglądarkę

 • Brak konieczności instalacji na nowych stanowiskach.
 • Szybki dostęp do informacji dzięki architekturze klient – serwer.
22

Automatyczne sprawdzanie poprawności danych w formularzach.

33

Archiwizacja zeskanowanych dokumentów.

44

Podgląd zarchiwizowanych dokumentów.

55

Wyszukiwanie dokumentów.

66

Zarządzanie kontrahentami.

 • Dodawanie nowych kontrahentów.
 • Edycja danych kontrahentów.
 • Usuwanie niewykorzystywanych kontrahentów.
77

Zarządzanie pramateriami opisującymi dokument ( każdy dokument opisany jest przez 2 parametry, np. kontrakt i typ ).

 • Dodawanie nowych pozycji do parametrów.
 • Edycja parametrów.
 • Usuwanie niewykorzystywanych parametrów.
88

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników i autoryzacją.

 • Dodawanie nowych kont użytkowników.
 • Usuwanie niewykorzystywanych kont użytkowników.
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom do odczytu/zapisu wybranych dokumentów, na podstawie ich parametrów ( np. dostęp do dokumentów należących do wybranych kontraktów i typów ).
 • Automatyczne ograniczanie funkcjonalności aplikacji w zależności od uprawnień użytkownika.
99

Funkcja kosza, która pozwala na odzyskanie usuniętych dokumentów.

1010

Funkcja wbudowanej pomocy, zrealizowana w postaci sekwencji wideo, które krok po kroku pokazują jak zrealizować daną czynność w aplikacji.