e-korespondencja

Funkcjonalność

Oprócz dostępnych standardowo funkcji, istnieje możliwość rozbudowy.
11

Dostęp przez przeglądarkę

 • Brak konieczności instalacji na nowych stanowiskach.
 • Szybki dostęp do informacji dzięki architekturze klient – serwer.
22

Automatyczne sprawdzanie poprawności danych w formularzach.

33

Rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

44

Wyszukiwanie korespondencji.

55

Zarządzanie korespondentami.

 • Dodawanie nowych korespondentów.
 • Edycja danych korespondentów.
 • Usuwanie niewykorzystywanych korespondentów.
66

Zarządzanie oddziałami firmy.

 • Dodawanie nowych oddziałów firmy.
 • Edycja danych oddziałów.
 • Usuwanie niewykorzystywanych oddziałów.
77

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników i autoryzacją.

 • Dodawanie nowych kont użytkowników.
 • Usuwanie niewykorzystywanych kont użytkowników.
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom.
 • Automatyczne ograniczanie funkcjonalności aplikacji w zależności od uprawnień użytkownika.
88

Zarządzanie typami korespondencji.

 • Dodawanie nowych typów korespondencji.
 • Edycja typów korespondencji.
 • Usuwanie niewykorzystywanych typów korespondencji.
99

Możliwość dodania plików do korespondencji (z możliwością ich późniejszego odłączenia).

1010

Wykonywanie raportów.

 • Możliwość dopisania dodatkowych raportów na zamówienie.