kadry i płace net

Rozwiązanie służy do zarządzania kadrami i płacami w firmach z branży przetwórstwa mięsnego, do jego możliwości możemy zaliczyć:

  • Zarządzanie kadrami.
  • Zarządzanie dokumentami pracowników i firmy.
  • Zarządzanie firmami wykonującymi i zlecającymi.
  • Pełne zarządzanie przerobami, wliczając w to podział na czynności, brygady i kontrakty.
  • Zautomatyzowane obliczanie płac pracowników.
  • Moduł z statystykami.
  • Moduł do zarządzania ubezpieczeniami pracowników.
  • Archiwum.
  • Panel administratora.