Symfonia 2.0

Finanse i Księgowość| Handel | Kadry i Płace | Środki Trwałe
sage symfonia 2.0

Finanse i Księgowość

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość będzie wsparciem w prowadzeniu pełnej księgowości w Twojej firmie. Zapewni bezpieczeństwo i komfort codziennej pracy. Ułatwi realizowanie wymaganych operacji księgowych oraz bieżącą kontrolę zobowiązań i należności. Intuicyjna obsługa umożliwi szybki dostęp do potrzebnych informacji. Dzięki współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl masz zapewnioną integrację procesów biznesowych w zakresie księgowania e-faktur i ich wymiany z kontrahentami.

Handel

Sage Symfonia 2.0 Handel został przygotowany dla firm handlowych i usługowych, rozliczających się pełną księgowością. Umożliwia elastyczne prowadzenie polityki sprzedaży wraz z systemami rabatowymi, także w firmach wielooddziałowych. Dzięki zestawowi raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych, wspiera szybki dostęp do informacji.

Kadry i Płace 2.0 - One Payroll

Sage Kadry i Płace – One Payroll to skalowalna aplikacja wspomagająca zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników w małych, średnich i dużych firmach. Obsługuje wszystkie procesy kadrowe i płacowe. Program jest aktualizowany na bieżąco, więc użytkownik ma pewność, że jego działania są zawsze zgodne z aktualnym stanem prawnym. Program obsługuje nie tylko aktualne przepisy, ale także większość wyjątków. Intuicyjnie i bezproblemowo tworzy i generuje wymagane prawem raporty i zestawienia dla urzędów i instytucji.
Program rośnie wraz z przedsiębiorstwem oferując nowe funkcjonalności potrzebne rozwijającej się firmie.

Środki Trwałe

Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe zapewni Twojej firmie szybką ewidencję i amortyzację środków trwałych. Ułatwi kontrolę nad majątkiem przedsiębiorstwa oraz zautomatyzuje wiele czynności. Szeroki wybór zestawień usprawni analizowanie i raportowanie posiadanych zasobów.

 • Finanse i Księgowość
 • Handel
 • Kadry i Płace
 • Środki Trwałe
symfonia 2.0 finanse i księgowość

Sage Symfonia 2.0 – sprawdzony system do obsługi pełnej księgowości

Sage Symfonia Finanse i Księgowość skierowana jest do firm, które prowadzą pełną księgowość. Umożliwia realizowanie wszystkich zasadniczych operacji księgowych. Zapewnia bezpieczeństwo i komfort codziennej pracy. Sprawdź, z jakich funkcjonalności może korzystać Twoja firma.

Do programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość wydawana jest licencja Pervasive 12.

Łatwe przystosowanie programu do potrzeb Twojej firmy

 • możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 23 miesięcy. Obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych.
 • generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych;
 • możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów sprzedaży;
 • definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych;
 • automatyczne naliczanie i dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych;
 • tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych
 • możliwość definiowanie własnych rodzajów dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych

Komfort codziennej pracy i bezpieczeństwo danych

 • zapewnienie ciągłości rozliczeń poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia;
 • pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów;
 • tworzenie firmy testowej (próbnej) na podstawie danych firmy głównej – w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań;
 • tworzenie storna czarnego lub czerwonego dla istniejącego dokumentu, kopii dokumentu;
 • definiowanie szablonów księgowania dla dokumentów, które mają powtarzający się sposób dekretacji;
 • kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów;
 • prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT;
 • automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych oraz dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach;
 • wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy;
 • pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrz unijnych;
 • rejestracja transakcji trójstronnych;
 • możliwość rozliczania pracowników pobranych zaliczek;
 • kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu;
 • mechanizm weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE

Bieżąca kontrola zobowiązań i należności

 • możliwość zlecenia elektronicznego polecenia przelewu;
 • automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach oraz możliwość wystawiania not odsetkowych w ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjna informacją o naliczeniach cząstkowych;
 • mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty;
 • drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji;
 • automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach;
 • automatyczne zestawienie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentami oraz wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi;
 • notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczenia dodatkowej informacji

Szybki dostęp do potrzebnych informacji

 • szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów;
 • możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan przed ich ostatecznym zaksięgowaniem;
 • automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT;
 • drukowanie raportów i zestawień sporządzonych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej – format PDF;
 • łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów

Pomocne zestawienia i raporty

 • automatyczne prowadzenie dziennika księgowań;
 • raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych;
 • automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT – VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK;
 • automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego;
 • automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych;
 • wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji;
 • zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy ustalaniu limitu kwoty podatku do zwrotu;
 • możliwość nadania poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie potrzebnych informacji;
 • automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej;
 • automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze;
 • wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach;
 • przeprowadzanie różnorodnych analiz;
 • szybki eksport do MS Excel raportów: Obroty konta, Zapisy na koncie, Obroty kont aktywnych, Obroty kont w miesiącu, Zestawienie obrotów i sald, Bilans oraz Rachunek zysków i strat;
 • możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika;
 • przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe

Analiza bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelna prezentacja wyników w postaci wykresów

Raporty graficzne to standardowa funkcjonalność programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość, która umożliwia tworzenie dowolnych zestawień za pomocą tabel przestawnych oraz wizualizację analizowanych danych w postaci czytelnych wykresów.

Funkcjonalność umożliwia przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności firmy. Wizualna prezentacja pozwala dostrzegać zdarzenia, stany lub trendy, które wymagają szczególnej uwagi lub podjęcia działań przez wyspecjalizowane zasoby. Rozwiązanie wyróżnia się prostotą rozwiązania, ergonomią, spójnością oraz kompletnością.

Lista predefiniowanych raportów zaszytych w programie dotyczy wielu możliwych tematów wchodzących w skład następujących, głównych zagadnień:

 • obrotów kont księgowych
 • rozrachunki i należności przeterminowane wg kontrahentów
 • wiekowania należności i zobowiązań
 • zapisów kont księgowych
 • rejestrów VAT

Dodatkowym atutem jest również możliwość tworzenia własnych analiz i wykresów, wynikających z indywidualnych potrzeb.

Rozszerzenia modułu

Zobacz, jakie masz możliwości i opcje rozszerzeń modułu podstawowego, żeby praca z Sage Symfonia Finanse i Księgowość, była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb Twojej firmy.

 • e-box

  Pakiet e-Box zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-dokumentów i e-deklaracji.

  Już od stycznia 2017 r. dzięki e-Box zoptymalizujesz proces wysyłania pliku kontrolnego JPK VAT na bramkę Ministerstwa Finansów!

  Dzięki e-Box możesz:

  – wygenerować e-deklaracje i wypełnić je danymi w ramach jednego systemu

  – przygotować i wysłać kilka e-deklaracji w jednym procesie

  – złożyć wymagany przez fiskus podpis elektroniczny.

  Pakiet e-Box składa się z modułów:

  • e-Dokumenty
  • e-Deklaracje

  Dzięki modułowi e-Deklaracje:

  • automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów,
  • łatwo odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO),
  • wygodnie zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru z urzędów.

  Dzięki modułowi e-Dokumenty:

  • skutecznie obniżysz koszty obsługi dokumentacji poprzez automatyzację procesu biznesowego e-faktury: wystawianie, wysłanie, odbieranie potwierdzenia otrzymania oraz ewidencja w module finansowo-księgowym,
  • bezpiecznie wyślesz e-faktury poprzez serwis miedzyfirmami.pl – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (SSL),
  • automatycznie odbierzesz i zarchiwizujesz e-faktury sprzedaży i zakupu, skontrolujesz informacje o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur,
  • stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje bankowe,
  • wygodnie obsłużysz transakcje z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzisz rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych,
  • zwiększysz bezpieczeństwo poprzez możliwość wprowadzenia wewnętrznego procesu akceptacji przelewów oraz śledzenia historii ich realizacji w systemie.
 • Sage Connect

  Sage Connect to funkcjonalność, która pozwala przesłać użytkownikowi z modułu handlowego dokumenty (np. faktury sprzedażowe) do modułu finansowo-księgowego w celu ich zaksięgowania.

  Dzięki Sage Connect:

  • użytkownik modułu handlowego otrzyma informację o zaksięgowaniu faktury
  • ma możliwość podglądu dokumentów w module handlowym
  • użytkownicy oszczędzają czas i pieniądze – podatnik nie musi wysyłać dokumentów do biura rachunkowego pocztą lub e-mailem
  • naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy
  • proces wysyłania i księgowania dokumentów odbywa się w jednym programie.
 • Analizy Finansowe

  Analizy Finansowe – to rozszerzenie funkcjonalności modułu głównego Sage Symfonia Finanse i Księgowość. Zapewnia szybką analizę danych z programu Finanse i Księgowość w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

  Szczegółowe informacje:

  • Szybsze uzyskiwanie i analiza danych finansowych
  • Wzorcowe zestawienia i raporty
  • Elastyczne zarządzanie danymi
  • Zaawansowana  współpraca z MS Excel

  Zalety:

  Szybki dostęp do danych finansowo-księgowych – program umożliwia tworzenia różnych analiz na podstawie danych z Finansów i Księgowości.

  Możliwość dostosowania zestawień do własnych potrzeb – program zawiera pakiet gotowych zestawień i raportów oraz wspomaga definiowanie własnych zestawień. Korzystanie z zestawień stworzonych na indywidualną potrzebę firmy, usprawnia docieranie do danych.

  Oszczędność czasu  – proste odświeżanie danych w zdefiniowanych raportach i zestawieniach czy dostęp do wszystkich lat obrachunkowych i porównywanie danych z różnych lat to tylko część  elementów, które przyspieszają analizowanie danych.

  Współpraca z najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym MS Excel – program umożliwia analizę danych z programu Finanse i Księgowość w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Dzięki temu użytkownik z poziomu MS Excel może analizować: konta, rejestry VAT, pozycje bilansu, pozycje zysków i strat czy dane o rozrachunkach.

 • Wielofirmowość

  Opcja wielofirmowość umożliwia obsługę bez limitu firm w ramach jednej licencji. Opcja ta pracuje w oparciu o klucz sprzętowy.

  Najważniejsze cechy:

  • praca na bazie danych bez limitu firm w ramach jednej licencji
  • aktywacja na klucz sprzętowy umożliwia pracę w wielu bazach danych

  Korzyści:

  • obniżenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem wielu stanowisk  i wielu firm w grupie
  • oszczędność czasu – skrócenie czasu potrzebnego do obsługi wielu firm
 • Sage Elektroniczny Obieg Dokumentów

  Elektroniczny Obieg Dokumentów to zaawansowana aplikacja wspierająca proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie.

  Jest odpowiedzią na:

  • Bałagan w dokumentach papierowych i ich elektronicznych odpowiednikach
  • Mozolne wyszukiwanie dokumentów
  • Uciążliwe tworzenie kolejnych kopii dokumentów przez pracowników na własne potrzeby
  • Nieefektywność procedur, nieskuteczną wymianę informacji, brak zaufania
  • Konsekwencje finansowe i organizacyjne gubienia dokumentów i ich odzyskiwania
  • Kontrole biznesowe

  Sage EOD śledzi dokument od chwili zeskanowania; archiwizuje go w centralnej bazie danych i zabezpiecza oryginał przez zniszczeniem lub zgubieniem.

  Dzięki Sage EOD zyskujesz:

  • Skrócenie czasu pełnej akceptacji dla dokumentów kosztowych.
  • Krótszy czas wyszukania konkretnej informacji.
  • Możliwość mailowe powiadamiania użytkowników o zdarzeniach zaistniałych w systemie
  • Kontrolę dostępu do dokumentów, w zależności od poziomu tajności
  • Monitoring przebiegu procesu i jego statusu
  • Ochronę oryginału dokumentu
  • Informacje o etapie procesu uprawnionych osób, grup, działów
  • Wygodną aplikację oraz interfejs poprzez stronę WWW
symfonia 2.0 handel

Skuteczny sposób na zwiększenie efektywności działań handlowych

Sage Symfonia 2.0 Handel wspomaga sprzedaż w firmie. Występuje w dwóch wersjach: 

 • w wersji Sprzedaż – nie posiada obsługi magazynu
 • w wersji Sprzedaż z magazynem – posiada obsługę magazynu

Do programu Sage Symfonia 2.0 Handel wydawana jest licencja Pervasive 12.

Łatwe przystosowanie programu do potrzeb Twojej firmy

 • możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników;
 • definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych;
 • definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów;
 • możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą szczegółowej identyfikacji)

Pełna obsługa magazynu

 • obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów);
 • możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy;
 • pełna ewidencja stanów magazynowych;
 • możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne;
 • obsługa numerów seryjnych towarów

Pełna obsługa dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych

 • wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR, faktur VAT marża;
 • łatwe dostosowanie do nowych regulacji dotyczących zasad opisu towaru lub usługi na paragonach;
 • możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów;
 • wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM i korekt;
 • protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych;
 • dokumenty kasowe: KP, KW;
 • możliwość użycia w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru;
 • możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień);
 • możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP);
 • obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień);
 • możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji;
 • możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu;
 • możliwość odłożenia dokumentu do bufora (poczekalni) przed jego wystawieniem

Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie

 • tworzenie raportów kasowych;
 • możliwość zlecania pojedynczych i grupowych przelewów elektronicznych;
 • w ramach przelewów elektronicznych system pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych firmy, rachunków bankowych. Istnieje również możliwość importu operacji bankowych;
 • zarejestrowane dane pozwalają wypełniać i podpowiadać większość operacji bankowych;
 • wystawianie przelewów własnych oraz rejestracja przelewów obcych;
 • obsługa dowolnych form płatności – czeków, kart kredytowych, kompensaty;
 • możliwość tworzenia dowolnej liczby rejestrów pieniężnych;
 • rozliczanie należności i zobowiązań;
 • obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie – z uwzględnieniem zmian kursów walut

Wygodne planowanie i prowadzenie określonej polityki sprzedaży

 • możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów);
 • definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru;
 • ustalanie indywidualnych cen i upustów dla kontrahentów na dany towar;
 • możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów;
 • zarządzanie promocjami okresowymi;
 • możliwość prowadzenia cenników w walutach;
 • pomoc w naliczaniu bieżących cen oraz wyznaczanie cen na podstawie poziomów marży lub narzutu;
 • możliwość przeprowadzenia operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów

Szybki dostęp do potrzebnych informacji

 • możliwość łączenia danych z wielu oddziałów firmy w centralnej bazie;
 • możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem;
 • szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach wg różnych kryteriów;
 • możliwość tworzenia własnych raportów na podstawie narzędzi wbudowanych w program;
 • możliwość uszeregowania i sortowania danych w zestawieniach

Zestaw raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych

 • zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów;
 • kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem;
 • wiekowanie należności i zobowiązań można wykonać na konkretny dzień;
 • zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty;
 • zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne;
 • możliwość tworzenia cennika dla wybranych towarów oraz dla określonego kontrahenta;
 • zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu;
 • możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym);
 • tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych;
 • możliwość zapisu zestawień i dokumentów w postaci plików w formacie PDF i wysyłania ich pocztą elektroniczną;
 • generowanie elektronicznych deklaracji Intrastat
 • automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z modułami Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość;
 • możliwość przekazywania zadekretowanych dokumentów bezpośrednio do bufora programu Finanse i Księgowość;
 • przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Handel do programu Mała Księgowość

Rozszerzenia modułu

Zobacz, jakie masz możliwości i opcje rozszerzeń modułu podstawowego, żeby praca z Sage Symfonia Finanse i Księgowość, była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb Twojej firmy.

 • Detal

  Detal to rozszerzenie przeznaczone do usprawnienia obsługi sprzedaży detalicznej. Skierowany dla firm, które drukarkę fiskalną podłączoną do zwykłego komputera lub laptopa wykorzystują jako urządzenie fiskalne.

  Najważniejsze cechy i funkcjonalności:

  • formatka sprzedaży detalicznej – jest to okno zaprojektowane specjalnie pod specyfikę pracy sprzedaży detalicznej
  • możliwość rejestrowania otrzymania zapłaty w podziale na bony, gotówkę i kartę płatniczą (multipłatności)
  • rozszerzone (w stosunku do Sage Symfonia Handel) uprawnienia użytkowników, pozwalające dodatkowo ograniczyć użytkownikowi dostęp do funkcjonalności programu
  • możliwość wykonywania pewnych operacji po autoryzacji użytkownika z większymi uprawnieniami
  • dedykowany raport rozliczający pracę kasjera
  • rozszerzenie dotychczasowej funkcjonalności promocji okresowych o możliwość definiowania promocji zależnych od ilości (np. „trzecia sztuka za pół ceny”)
  • zbiorcze księgowanie paragonów – możliwość przesłania do Sage Symfonia Finanse i Księgowość całej dziennej sprzedaży jako jeden dokument zbiorczy
 • e-box

  Pakiet e-Box zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-dokumentów i e-deklaracji. Składa się z modułów:

  • e-Dokumenty
  • e-Deklaracje

  Dzięki modułowi e-Deklaracje:

  • automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów,
  • łatwo odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO),
  • wygodnie zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru z urzędów.

  Dzięki modułowi e-Dokumenty:

  • skutecznie obniżysz koszty obsługi dokumentacji poprzez automatyzację procesu biznesowego e-faktury: wystawianie, wysłanie, odbieranie potwierdzenia otrzymania oraz ewidencja w module finansowo-księgowym,
  • bezpiecznie wyślesz e-faktury poprzez serwis miedzyfirmami.pl – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (SSL),
  • automatycznie odbierzesz i zarchiwizujesz e-faktury sprzedaży i zakupu, skontrolujesz informacje o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur,
  • stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje bankowe,
  • wygodnie obsłużysz transakcje z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzisz rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych,
  • zwiększysz bezpieczeństwo poprzez możliwość wprowadzenia wewnętrznego procesu akceptacji przelewów oraz śledzenia historii ich realizacji w systemie.

  W ramach zakupu e-Boxa w subskrypcji, otrzymasz dodatkowo darmową paczkę 10000 dokumentów, które możesz wysłać poprzez serwis miedzyfirmami.pl.

 • Raporty graficzne

  Raporty graficzne to dodatkowa opcja pozwalająca na rozszerzenie podstawowych funkcjonalności programu. Umożliwia tworzenie dowolnych zestawień za pomocą tabel przestawnych oraz wizualizację analizowanych danych w postaci czytelnych wykresów.

  Szczegółowe informacje

  • dostęp do raportów graficznych i zestawień analitycznych;
  • predefiniowane wykresy i raporty dotyczące najważniejszych obszarów;
  • możliwość definiowania własnych raportów graficznych i zestawień;
  • dostęp do bieżących danych o stanie firmy w postaci czytelnych i przejrzystych zestawień wzbogaconych o dane graficzne w postaci wykresów;

  Zalety

  • umożliwia łatwy i szybki dostęp do niezbędnych informacji;
  • pozwala na zdefiniowanie własnych zestawień graficznych
  • oszczędza czas niezbędny do przygotowania raportów
 • Sage Connect

  Sage Connect to funkcjonalność, która pozwala przesłać użytkownikowi z modułu handlowego dokumenty (np. faktury sprzedażowe) do modułu finansowo-księgowego w celu ich zaksięgowania.

  Dzięki Sage Connect:

  • użytkownik modułu handlowego otrzyma informację o zaksięgowaniu faktury
  • ma możliwość podglądu dokumentów w module handlowym
  • użytkownicy oszczędzają czas i pieniądze – podatnik nie musi wysyłać dokumentów do biura rachunkowego pocztą lub e-mailem
  • naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy
  • proces wysyłania i księgowania dokumentów odbywa się w jednym programie.
symfonia 2.0 kadry i płace

Efektywnie i bezpiecznie zarządzaj płacami i danymi kadrowymi

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych

 • możliwość dodania do 100 pozycji na liście płac
 • kompleksowa obsługa wszystkich form zatrudnienia: umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, prawa autorskie, umowa zryczałtowana)
 • możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (choroba, urlop, nadgodziny, aneksy do umów o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (szkolenia, delegacje)
 • wygodna prezentacja wszystkich danych w kalendarzu pracownika;
 • możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych „ przyszłych” miesiącach (planowanie kosztów płac i podwyżek);
 • możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy dla firmy, grup pracowników i pracowników;
 • możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np. badań lekarskich;
 • gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach;
 • możliwość ewidencjonowania informacji z umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych;
 • wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników

Automatyzacja comiesięcznego planu naliczania płac i zarządzanie danymi kadrowymi

 • naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych;
 • przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku oraz urlopu;
 • automatyczne uwzględnianie składników okresowych w podstawach do zasiłków;
 • automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych o ukończonych szkołach i przebiegu zatrudnienia;
 • możliwość kontrolowania wykorzystania urlopu (wypoczynkowego i na żądanie) w danym roku kalendarzowym;
 • automatyczne wyliczenia stażu pracy potrzebnego do wyliczenia dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej;
 • automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru urlopu w roku bieżącym;
 • kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia oraz proporcjonalne naliczenie urlopu w roku;
 • kartoteka listy płac w jednym miesiącu;
 • automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów;
 • możliwość rozliczania zasiłków przy umowach cywilnoprawnych;
 • możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji;
 • możliwość rozliczania dwóch różnych umów cywilnoprawnych (jednej z ubezpieczeniem, drugiej bez) w jednym okresie płacowym;
 • walidacja poprawności wypełnionych danych kadrowych przy zgłaszaniu pracowników do ZUS, raport sprawdzający poprawność danych w zestawieniach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i wyrejestrowanie ZWUA;
 • raport prezentujący listę pracowników w danym miesiącu, którym należy się wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego wraz z automatycznie wyliczoną kwotą do wyrównania;
 • automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto;
 • możliwość zarządzania i kontrola nad potrąceniami urzędowymi i innymi z pensji pracownika;
 • automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji;
 • możliwość tworzenia i wysyłania przelewów elektronicznych przy współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia;
 • wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem;
 • przesyłanie danych do programu Płatnik;
 • dodatkowe deklaracje ZUS, np. ZUS Z-3, ZUS Z-3A;
 • wydruki przelewów do ZUS i innych urzędów indywidualnie i grupowo;
 • przygotowanie dokumentów zgodnych z formatem aplikacji SODiR OffLine, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • możliwość tworzenia plików XML do przesyłania deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R drogą elektroniczną za pomocą przeznaczonych do tego celu aplikacji posiadających podpis elektroniczny

Zestawienia i dokumentacja kadrowo-płacowa

 • generowanie wybranych danych personalnych do zestawień statystycznych;
 • możliwość wydruku dokumentów kadrowych wykorzystujących MS Word: umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę, świadectwa pracy, informacji o warunkach zatrudnienia, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu z możliwością definiowania dowolnych własnych szablonów dla tych warunków;
 • łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-płacowych o pracowniku;
 • szeroki wachlarz gotowych zestawień wykonywanych w programie lub przy użyciu MS Excel;
 • możliwość łatwego definiowania dowolnych zestawień prezentujących dowolne dane kadrowe lub płacowe;
 • możliwość archiwizacji dowolnych dokumentów w uniwersalnym formacie PDF

Tajność informacji

 • dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika – pełen dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dostęp dla innych pracowników;
 • możliwość utajnienia płac i danych kadrowych

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy

 • możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku – po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy;
 • możliwość ukrycia nieużywanych w aktualnej wersji programu elementów, wzorców, definicji zdarzeń w Archiwum definicji;
 • szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń;
 • możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń;
 • możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych;
 • definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy;
 • możliwość tworzenia wielu rodzajów listy płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych;
 • grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk;
 • uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania oraz rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku;
 • automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych

Rozszerzenia modułu

Zobacz, jakie masz możliwości i opcje rozszerzeń modułu podstawowego, żeby praca z Sage Symfonia Kadry i Płace, była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb Twojej firmy.

 • ePracownik

  Produkt firmy Light ERP dedykowany do Sage Kadry i Płace One Payroll

  Program e-Pracownik ułatwia kontrolę czasu i miejsca pracy pracownika. Program współpracuje z dowolnym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) obecnym już w firmie. Dane o pracy zatrudnionych w firmie osób, są dostępne w każdej chwili.

  Obrót dokumentów jest zredukowany dzięki dokumentacji elektronicznej. Wystarczy jednorazowe wypełnienie danych, co pozwala na zdalne generowanie umów i rachunków. Ułatwiona jest także realizacja nowych przepisów.

  Program dostosowany jest do większości systemów RCP, a w przypadku braku zgodności, narzędzie dostosowywane jest w trakcie wdrażania.

  Posiada prosty i intuicyjny Interfejs. Użytkownik nie musi organizować szkoleń czy opracowań dzięki kontroli poziomu dostępu. Przejrzysta obsługa pozwala na proste udostępnianie danych o urlopie, zwolnieniach czy badaniach.

  Realizacja projektów czy akceptacja wniosków pilnowana jest dzięki wewnętrznemu kalendarzowi, który przypomina o terminach.

 • Premium Pack

  Dodatek Premium Pach jest rozszerzeniem, które dodatkowo wzbogaca funkcjonalności programu Sage Kadry i Płace One Payroll. Premium Pack znacząco redukuje koszty wdrożenia dzięki wprowadzeniu predefiniowanych funkcji do ewidencji i rozliczania najczęściej spotykanych składników wynagrodzeń. Dzięki temu nie jest wymagane konfigurowanie ich na etapie wdrożenia.

  Ponadto Premium Pack znacząco wpływa na oszczędność czasu. Użytkownik nie musi korzystać z innych programów, by móc dodawać przypomnienia o zadaniach, które są do wykonania w określonym czasie. Program ma własny kalendarz, który ułatwia organizację pracy i zwiększa niezawodność.

  Program w sposób automatyczny przypomina o terminach badań pracowników. W ten sposób manager ds. kadr może skupić się na innych zadaniach, nie martwiąc się tym, że zapomni o ważnych datach.

  Paski płacowe wysyłane są do pracowników zaszyfrowanym mailem, co jest dużym ułatwieniem przyśpieszającym dystrybucję danych.

 • e-box

  Pakiet e-Box zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-dokumentów i e-deklaracji. Składa się z modułów:

  • e-Dokumenty
  • e-Deklaracje

  Dzięki modułowi e-Deklaracje:

  • automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów,
  • łatwo odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO),
  • wygodnie zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru z urzędów.

  Dzięki modułowi e-Dokumenty:

  • skutecznie obniżysz koszty obsługi dokumentacji poprzez automatyzację procesu biznesowego e-faktury: wystawianie, wysłanie, odbieranie potwierdzenia otrzymania oraz ewidencja w module finansowo-księgowym,
  • bezpiecznie wyślesz e-faktury poprzez serwis miedzyfirmami.pl – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (SSL),
  • automatycznie odbierzesz i zarchiwizujesz e-faktury sprzedaży i zakupu, skontrolujesz informacje o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur,
  • stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje bankowe,
  • wygodnie obsłużysz transakcje z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzisz rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych,
  • zwiększysz bezpieczeństwo poprzez możliwość wprowadzenia wewnętrznego procesu akceptacji przelewów oraz śledzenia historii ich realizacji w systemie.
 • RCP - Rejestracja Czasu Pracy

  RCP Rejestracja Czasu Pracy jest rozszerzeniem funkcjonalnym programu Sage Symfonia Kadry i Płace.

  Służy do wykorzystania danych z rejestratorów czasu pracy (czytników kart magnetycznych) lub danych wprowadzanych ręcznie w dziale kadrowym.

  Rejestracja Czasu Pracy na podstawie zapisów wejść/wyjść pozwala kwalifikować okresy nieobecności pracowników, jako odpowiednie zdarzenia wstawiane do kalendarza pracownika.

  Informacje, które musi przekazać czytnik do programu, to: identyfikator pracownika, czyli nr karty RCP, informacja o czasie zdarzenia, tj. data i godzina oraz rodzaj zdarzenia: czy jest to wejście czy wyjście.
  Istnieje również możliwość ręcznego wprowadzenia danych na podstawie książki wejść i wyjść lub innych dokumentów kadrowych.
  Dzięki takim danym, można wykonywać następujące operacje:

  • sprawdzać wpisy i podsumowania na przestrzeni dowolnie ustawionego przedziału czasu,
  • ręcznie wstawiać, usuwać i korygować wpisy do rejestru (program automatycznie pokazuje błędy i niespójności w rejestrze),
  • modyfikować podsumowania dnia pracy każdego pracownika.
symfonia 2.0 środki trwałe

Pełna kontrola nad posiadanym majątkiem

Program Sage Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe umożliwia wysyłanie do programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość wyników operacji związanych z użytkowaniem środków trwałych w firmie. Mogą one być następnie wykorzystane do rejestracji procesu użytkowania środków trwałych w dokumentacji finansowo-księgowej.

Do programu Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe wydawana jest licencja Pervasive 12.

Kluczowe funkcjonalności

 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • niezależna amortyzacja biznesowa i podatkowa;
 • amortyzacja środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną;
 • obsługa niskocennych składników majątku;
 • automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • aktualizacja wyceny wartości środków trwałych;
 • szeroki wybór zestawień i raportów;
 • współpraca z Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Korzyści biznesowe

 • Kontrola nad posiadanym majątkiem Program wspiera obsługę środków trwałych i pozwala na zaplanowanie i rejestrowanie zdarzeń dotyczących ich eksploatacji. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pod stałą kontrolą stan posiadania oraz terminowe wykonywanie cyklicznych zdarzeń.
 • Oszczędność czasu Program wspiera użytkowników w codziennej pracy. Automatycznie generowany plan amortyzacji i polecenia księgowania, automatyczne wyliczanie nowych wartości środków trwałych czy korekta planu amortyzacji pozwalają zaoszczędzić czas poświęcony na dokonywanie tych operacji.
 • Usprawnienie pracy działu księgowości Program usprawnia pracę poprzez automatyzację ustawień parametrów księgowań czy eliminację ręcznych księgowań naliczeń amortyzacyjnych.
 • Szybki dostęp do niezbędnych informacji Szczegółowy opis środka trwałego, ewidencja miejsc użytkowania środków trwałych, a także ich elastyczne grupowanie, pozwala na szybki dostęp do informacji na temat stanu posiadania oraz ich lokalizacji.
 • Szybki dostęp do niezbędnych informacji Szczegółowy opis środka trwałego, ewidencja miejsc użytkowania środków trwałych, a także ich elastyczne grupowanie, pozwala na szybki dostęp do informacji na temat stanu posiadania oraz ich lokalizacji.

Rozszerzenia modułu

Sprawdź, opcje rozszerzeń modułu podstawowego, żeby praca z Sage Symfonia Środki Trwałe była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb Twojej firmy.

 • LWD - Leasing Wynajem Dzierżawa

  LWD Leasing Wynajem Dzierżawa – jest rozszerzeniem funkcjonalności modułu Sage Symfonia Środki Trwałe.

  Umożliwia ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy.

  System ewidencjonuje umowy, powiązane z nimi środki trwałe oraz obsługuje koszty wynikające z tych umów. Umożliwia elastyczną obsługę jednocześnie pozwalając na równoległe rozliczania wpłacanych rat umowy oraz umarzanie środków trwałych dowolną z dostępnych metod.

 • Wielofirmowość

  Opcja wielofirmowość umożliwia obsługę bez limitu firm w ramach jednej licencji. Opcja ta pracuje w oparciu o klucz sprzętowy.

  Najważniejsze cechy:

  • praca na bazie danych bez limitu firm w ramach jednej licencji
  • aktywacja na klucz sprzętowy umożliwia pracę w wielu bazach danych

  Korzyści:

  • obniżenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem wielu stanowisk  i wielu firm w grupie
  • oszczędność czasu – skrócenie czasu potrzebnego do obsługi wielu firm